पोलीस भरती-२०१८ मैदानी चाचणी/ लेखी परीक्षा निकाल

617

महाराष्ट्र राज्य पोलीस भरती- २०१८ साठी विविध जिल्हा पोलीस दलाच्या वतीने घेण्यात आलेल्या मैदानी चाचणी/ लेखी परीक्षेचे निकाल उपलब्ध झाले/ होत असून उमेदवारांना ते संबंधित ‘जिल्ह्याच्या नावावर क्लिक करून पाहता येतील.

ठाणे      पुणे शहर     पुणे ग्रामीण      जळगाव      गडचिरोली      सातारा     चंद्रपूर      बीड      औरंगाबाद     यवतमाळ     अकोला   नागपूर शहर     अमरावती ग्रामीण     भंडारा     सिंधुदुर्ग     बुलढाणा    नवी मुंबई    उस्मानाबाद    नाशिक ग्रामीण    रायगड     औरंगाबाद ग्रामीण     धुळे    लातूर

Comments are closed.