पोलीस भरती-२०१८ मैदानी चाचणी/ लेखी परीक्षा निकाल

महाराष्ट्र राज्य पोलीस भरती- २०१८ साठी विविध जिल्हा पोलीस दलाच्या वतीने घेण्यात आलेल्या मैदानी चाचणी/ लेखी परीक्षेचे निकाल उपलब्ध झाले/ होत असून उमेदवारांना ते संबंधित ‘जिल्ह्याच्या नावावर क्लिक करून…

महाराष्ट्र राज्य पोलीस भरती- २०१८ मैदानी चाचणी प्रवेशपत्र

महाराष्ट्र राज्य पोलीस भरती- २०१८ साठी अर्ज केलेल्या उमेदवारांच्या १२ मार्च २०१८ पासून सुरु होणाऱ्या मैदानी चाचणीचे प्रवेशपत्र उपलब्ध झाले असून उमेदवारांना ते संबंधित ‘वेबसाईट लिंक’ द्वारे लॉगिन करून…

अकोला येथील महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळाच्या आस्थापनेवर एकूण १७१ जागा

महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदाच्या एकूण १७१ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने पात्र उमेदवाराकडून अर्ज मागवण्यात येत आहेत. जिल्हा…

स्टेट बँक ऑफ इंडिया यांच्या आस्थापनेवर ‘प्रोबेशनरी ऑफिसर’ पदांच्या २००० जागा

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे यांच्या मार्फत बुधवार दिनांक ८ जुलै २०१८ रोजी शिक्षक पात्रता परीक्षा-२०१८ आयोजित करण्यात आली असून सदरील परीक्षेत सहभागी होण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून ऑनलाईन…