औरंगाबाद मृद व जलसंधारण विभागात गट-ब संवर्गातील पदाच्या २८२ जागा

📌औरंगाबाद मृद व जलसंधारण विभागात गट-ब संवर्गातील पदाच्या २८२ जागा📌 आयुक्त, मृद व जलसंधारण विभाग, औरंगाबाद यांच्या आस्थापनेवरील जलसंधारण अधिकारी (स्थापत्य) गट-ब या संवर्गातील पदाच्या जागा भरण्यासाठी…

कर्मचारी राज्य विमा महामंडळात विविध पदाच्या एकूण १५९ जागा

◆कर्मचारी राज्य विमा महामंडळात विविध पदाच्या एकूण १५९ जागा◆ कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाच्या आस्थापनेवरील विविध पदाच्या १५९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज…

नागपूर आदिवासी विकास विभागात ‘शिक्षक’ पदांच्या एकूण ८२ जागा

नागपूर आदिवासी विकास विभागात ‘शिक्षक’ पदांच्या एकूण ८२ जागा नागपूर आदिवासी विकास विभागाच्या आस्थापनेवरील शिक्षक पदाच्या ८२ जागा भरण्यासाठी केवळ चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यामधील केवळ अनुसूचित…

अमरावती आदिवासी विकास विभागात ‘शिक्षक’ पदांच्या एकूण ८५ जागा

◆अमरावती आदिवासी विकास विभागात ‘शिक्षक’ पदांच्या एकूण ८५ जागा◆ अमरावती आदिवासी विकास विभागाच्या आस्थापनेवरील शिक्षक पदाच्या जागा भरण्यासाठी केवळ अमरावती, यवतमाळ आणि नांदेड जिल्ह्यामधील केवळ…